Wszystko Czego Potrzebujesz
w Jednym Miejscu
Księgowość dla Firm
Formularze On-Line

Szybko i Łatwo

Zadbamy o Dobro Twoje
Oraz Twojej Rodziny
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Privacy

 

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Privacy voorop

Pomoc Nederland respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst, hulp bij alle administratie en sociaal yaken. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien u via de website informatie opvraagt of zich registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van Pomoc Nederland. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u inzage, rectificatie of aanvulling, beperking van de verwerking, verwijdering, of overdracht wenst van uw persoonsgegevens, of bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking kunt u contact opnemen via:

Pomoc Nederland
Hildebranddreef 78
3561 VG  Utrecht
info@pomocnederland.nl

Pomoc Nederland zal binnen vier weken na ontvangst reageren. Pomoc Nederland rekent hiervoor in principe géén kosten. In geval van een bewezen ongegrond of buitensporig verzoek, of indien er door een betrokkene heel veel verzoeken worden ingediend, vraagt Pomoc Nederland  een redelijke administratieve vergoeding. Ook kan in die gevallen worden gekozen het verzoek te weigeren. Als u van mening bent dat Pomoc Nederland niet handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving kunt u, vanaf 25 mei 2018, hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen

Pomoc Nederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en Dinsten.

 

Utrecht, mei 2018

top